iu’s reaction when yoo heeyeol pinches her cheek(≧∇≦;) 

(Source: yoesob)

(Source: jieunswifeu)

(Source: koiichiwa)

좋은날

(Source: seungri-no)

(Source: shiningqueens)

(Source: gakkeum)

lee jieun

llmns